De theorieles

Het TheorieHonk maakt gebruik van een geavanceerd theoriesysteem waarmee cursisten goed worden voorbereid op het theorie examen van de auto, motor of bromfiets.

Door duidelijke animaties en gesproken uitleg worden verschillende verkeerssituaties weergegeven. De instructeur kan op deze manier duidelijk uitleggen hoe bepaalde verkeersregels werken en waarom deze regels zo belangrijk zijn. Tevens leert de instructeur je verkeersinzicht te ontwikkelen, wat bij het autorijden, motorrijden of bromfiets rijden zeer belangrijk is.

Ons systeem maakt het mogelijk om proefexamens te doen, op dezelfde manier als dat het bij het CBR gebeurt. Op een groot scherm zie je de vraag verschijnen, daarna wordt de vraag voorgelezen en dient de vraag beantwoord te worden met ja/nee, A/B/C of een getal.

Het beantwoorden van de vraag dient binnen de gestelde tijd te gebeuren. Aangezien veel mensen hier problemen mee hebben, wordt dit vaak geoefend. Tevens kunnen we door de proefexamens zien in welk onderdeel je nog veel fouten maakt. Dat onderdeel gaan we dan nog eens extra oefenen.

We zullen ook veel aandacht besteden aan risico en gevaarherkenning. Deze onderwerpen komen in het vernieuwde examen ruimschoots aan bod, zodat je hier optimaal op voorbereid bent. De benodigde lesmaterialen kun je bij het TheorieHonk kopen of huren.